Wydziałowa Rada
Samorządu Studenckiego

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

O Nas

 

 

Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego jest organem tworzonym w całości przez Studentów WNMK, który zajmuje się:

 • reprezentowaniem interesów studentów WNMK,
 • prowadzeniem działań mających na celu poprawę jakości kształcenia studentów WNMK,
 • wsparciem studentów WNMK,
 • organizacją wydarzeń kulturowych dla studentów WNMK

Ponadto działacze WRSS WNMK współuczestniczą w działalności RUSS delegując swoich reprezentantów i współtworząc komisje.

 

Skład:

 • Julia PLEWNIOK – Przewodnicząca
 • Bartłomiej CHALASTRA – Zastępca Przewodniczącego
 • Michał RAZIK – Zastępca Przewodniczącego
 • Helena PERENC – Sekretarz
 • Wiktoria NOWAK
 • Stanisław ANCZYK
 • Karolina BIERĆ
 • Karolina MAJKA
 • Igor CZERWIŃSKI
 • Radosław DUTCZAK
 • Daniel GONDKO
 • Kamil NIKEL

 

Co dzieje się podczas kadencji 2020-2023?

Wybory do WRSS na kadencję 2020-2023

Obwieszczenie Studenckiej Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Lekarskiego w Katowicach

WYNIKI WYBORÓW DO WRSS WNMK

Protokół z prac Wydziałowej Komisji Wyborczej dla Studentów Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 25 września 2020 r.
 
Działając na podstawie Uchwały nr 84/2015 Senatu SUM z dnia 24 czerwca 2015 r. oraz art. 21 ust. 1 pkt. J Regulaminu Samorządu Studenckiego, Wydziałowa Komisja Wyborcza dla Studentów Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach przeprowadziła w dniu 25 września 2020 r. wybory do Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (WRSS WNMK SUM).
 
Do dnia 23 września 2020 r. przyjmowano zgłoszenia kandydatów przedstawicieli studentów za pośrednictwem Uczelnianego Systemu Głosowań Studentów. Przyjęto zgłoszenia od 14 kandydatów. Komisja uznała 13 kandydatur za ważne.
Głosowanie odbyło się za pośrednictwem Uczelnianego Systemu Głosowań Studentów
w dniu 25 września 2020 r. w godzinach od 8:30 do 21:00.
W dniu wyborów nie stwierdzono łamania zasad ciszy wyborczej.
W trakcie głosowania wystąpił błąd techniczny systemu, który został niezwłocznie naprawiony. W związku z tym Komisja podjęła decyzję o wydłużeniu czasu na oddanie głosów z godziny 19:30 na godzinę 21:00.
Komisja rozpatrzyła i uwzględniła wszystkie zgłoszenia, które wpłynęły.
 
 1. Uprawnionych do głosowania: 2927
 2. Oddano głosów ogółem: 336
 3. Oddano głosów ważnych: 336
 4. Oddano głosów nieważnych: 0
Liczba głosów oddana na poszczególnych kandydatów:
Nr. / Imię i nazwisko / Liczba głosów
 1. Karolina Bierć 136
 2. Helena Perenc 98
 3. Daniel Stadnik 96
 4. Martyna Moll 86
 5. Stanisław Anczyk 83
 6. Karolina Majka 75
 7. Michał Razik 70
 8. Wiktoria Nowak 60
 9. Klaudia Szala 47
 10. Julia Plewniok 41
 11. Kamil Turczynowski 28
 12. Mikołaj Kuleszyński 27
 13. Konrad Turczynowski 25
W wyniku głosowania do Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na kadencję 2020- 2023 wybrano następujące osoby:
 
Lp. Imię i nazwisko
 1. Karolina Bierć
 2. Helena Perenc
 3. Daniel Stadnik
 4. Martyna Moll
 5. Stanisław Anczyk
 6. Karolina Majka
 7. Michał Razik
 8. Wiktoria Nowak
 9. Klaudia Szala
 10. Julia Plewniok
 11. Kamil Turczynowski
 12. Mikołaj Kuleszyński
Komisja Wyborcza w składzie:
 • Patryk Chablaszek
 • Weronika Uniejewska
 • Alan Osuch
 • Agata Lis
 • Katarzyna Zięba

 

Wybory uzupełniające do WRSS WNMK w kadencji 2020-2023

Protokół z wyborów uzupełniających do Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w kadencji 2020-2023

Studencka Komisja Wyborcza Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Nauk Medycznych
w Katowicach SUM w składzie: Karolina Majka - Przewodnicząca, Helena Perenc, Stanisław Anczyk, Karolina Bierć, Julia Plewniok przeprowadziła wybory uzupełniające do Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w kadencji 2020-2023.

Do dnia 10 września 2021 r. przyjmowano zgłoszenia kandydatur studentów ze społeczności studenckiej Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach.

Złożono 7 kandydatur, 7 spełniło wymogi formalne i zostały uznane za ważne.

Głosowanie odbyło się w dniu 13 września 2021 r. w godzinach od 8:00 do 23:59, z wykorzystaniem narzędzia Microsoft Office Forms, którego wykorzystanie możliwe było po zalogowaniu się poprzez login
w domenie @365.sum.edu.pl, a jego wyniki prezentują się następująco:

 

Uprawnionych do głosowania: 2406

Oddano głosów ogółem: 613

Oddano głosów ważnych: 613

Oddano głosów nieważnych: 0

 

Liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów:

 

BUCZKOWSKI Bartosz - 54

CHALASTRA Bartłomiej - 202

DEMEL Karol - 43

GIEMZA Magdalena - 159

OCHOŃSKA Izabela - 49

TURCZYNOWSKI Konrad - 37

TYKWA Waldemar – 69

 

W wyniku głosowania w wyborach uzupełniających do Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w kadencji 2020-2023 wybrano kandydata:

 

CHALASTRA Bartłomiej


 

Wybory uzupełniające do WRSS WNMK w kadencji 2020-2023

Protokół z wyborów uzupełniających do Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w kadencji 2020-2023

Studencka Komisja Wyborcza Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach w składzie: Karolina Majka - Przewodnicząca Komisji, Helena Perenc, Julia Plewniok, Stanisław Anczyk, Karolina Bierć w dniu 22.08.2022 przeprowadziła wybory uzupełniające do Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w kadencji 2020-2023.

Do dnia 19 sierpnia 2022 r. przyjmowano zgłoszenia kandydatur społeczności studenckiej Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach.

Złożono 15 kandydatur, 15 spełniło wymogi formalne i zostały uznane za ważne.

Głosowanie odbyło się w dniu 22.08.2022 w godzinach od 8:00 do 23:59, z wykorzystaniem narzędzia Microsoft Office Forms, co wymagało od osób głosujących zalogowania się w domenie @365.sum.edu.pl. Jego wyniki prezentują się następująco:

 

Uprawnionych do głosowania: 2049

Oddano głosów ogółem: 424

Oddano głosów ważnych: 424

Oddano głosów nieważnych: 0

 

Liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów:

 

ANCZYK Antoni - 68

CHWAŁEK Marek - 41

CZERWIŃSKI Igor - 124

DUTCZAK Radosław - 95

GAWIN Mateusz - 88

GONDKO Daniel - 90

HERZYK Jan – 71

KRAWIEC Błażej - 28

LESIAKOWSKA Karolina - 25

LITWIŃSKA-INGLOT Iga - 25

MIELCZAREK Alicja - 39

NIKEL Kamil - 148

OCHOŃSKA Izabela - 63

PARTYKA Maria - 35

PODOSEK Maksymilian - 44 

 

W wyniku głosowania w wyborach uzupełniających do Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w kadencji 2020-2023 wybrano kandydatów:

 

1. NIKEL Kamil

2. CZERWIŃSKI Igor

3. DUTCZAK Radosław

4. GONDKO Daniel

 

Kontakt

Jak skontaktować się z WRSS WNMK?

Kiedy skontaktować się z WRSS?

Studentko! Studencie!

Jesteśmy tutaj, by Ci pomóc!

Kiedy możesz skontaktować się z WRSS?

Jak skontaktować się z WRSS?

Kontakt z WRSS można uzyskać na wiele sposobów.

Polecamy kontakt poprzez naszą stronę na Facebooku - staramy się jak najszybciej odpowiadać na wiadomości.

Można nas także znaleźć na Instagramie!

Nasz adres e-mail to samorzad.wnmk@gmail.com

Najczęściej zadawane pytania

...oraz nasze odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania

Prowadzimy obserwacje na temat tego, jakie pytania padają najczęściej w wiadomościach do nas. Jeżeli będzie taka konieczność i będzie to stanowić ułatwienie dla społeczności studenckiej, w tym miejscu powstanie zakładka na najczęściej zadawane nam pytania.

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego

Ul. Medyków 12B
40-752 Katowice

samorzad.wnmk@gmail.com